2022-26 η παγκόσμια υποβρύχια αγορά καλωδίου τροφοδοσίας αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως

August 27, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2022-26 η παγκόσμια υποβρύχια αγορά καλωδίου τροφοδοσίας αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύεται από το technavio, ένα ερευνητικό όργανο διεθνών αγορών, η σφαιρική υποβρύχια ζήτηση στην αγορά καλωδίου τροφοδοσίας αναμένεται για να αυξηθεί σε ένα σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης 4,5% ως το 2026.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση της παράκτιας εγκατάστασης ανανεώσιμης ενέργειας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για να προωθήσει τη σταθερή αύξηση των υποβρύχιων καλωδίων τροφοδοσίας στην περίοδο πρόβλεψης.

Τα υποβρύχια καλώδια τροφοδοσίας καθιστούν την ολοκλήρωση της ανανεώσιμης ενέργειας πιθανή. Αξίζει ότι η αύξηση της υποβρύχιας αγοράς καλωδίων είναι στενά συνδεδεμένη στην επέκταση των εγκαταστάσεων ανοικτής θαλλάσης και της ικανότητας ανανεώσιμης ενέργειας. Από την προοπτική της τάσης ανάπτυξης, η αύξηση σε ζήτηση για τα υποβρύχια υψηλής τάσεως ΣΥΝΕΧΗ καλώδια θα γίνει μια από τις κύριες τάσεις στην ανάπτυξη των υποβρύχιων καλωδίων τροφοδοσίας στην περίοδο πρόβλεψης. Το υπόγειο καλώδιο μετάδοσης HVDC θεωρείται ως εφικτή εναλλακτική λύση για τη μεγάλης απόστασης μετάδοση της υποβρύχιας δύναμης. Τέτοια προγράμματα στοχεύουν να τελειώσουν την ενεργειακή απομόνωση κυρίως στην ευρωπαϊκή περιοχή και να ρουν τους περιορισμούς που εμποδίζουν την αύξηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Από την προοπτική των περιφερειακών αγορών, 47% της ανάπτυξης αγοράς της περιόδου πρόβλεψης προέρχομαι από την Ευρώπη, ειδικά Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αφ' ετέρου, η κυβερνητική υποστήριξη και η αυξανόμενη προσοχή στη αιολική ενέργεια θα προωθήσουν την αύξηση της ευρωπαϊκής υποβρύχιας αγοράς καλωδίων στην περίοδο πρόβλεψης. Συγχρόνως, η απαίτηση στη Βόρεια Αμερική και ειρηνικοασιατικός θα είναι επίσης σημαντική στην περίοδο πρόβλεψης